Elitas Ābeles izstāde ''Augšamcelšanās gaismā''

12a

''Svētās Ģimenes Mājas'' Sakrālo lietu muzejā maijā un jūnijā var apskatīt mākslinieces Elitas Ābeles izstādi ''Augšamcelšanās gaismā''

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ