Aicinām uz bērnu namu mentoru apmācībām!

mentori 2019.9 web

 

Kā kļūt par mentoru?

1.Informatīva tikšanās. Ievadlekcija par ārpusģimenes aprūpi un mentoru darbu. Anketas aizpildīšana. Tikšanās ar psihologu un sociālo darbinieku – intervija.

  1. 2. Divu dienu apmācība – kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs.

3 .Dokumentu iesniegšana (ģ.ārsta izziņa, veidlapa Nr.027/u;  izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra).

  1. 4. Brīvprātīgā darba līguma slēgšana.
  2. 5. Tikšanās ar bērnu institūcijā - Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā (RBJC). 

Mācību programma

DatumsMācību sesijasLektori
03.10.2019.
ceturtdiena

plkst.18.00-20.30
Ārpusģimenes aprūpe formas.
Mentoru funkcijas, motivācija, nepieciešamās spējas, kompetences.
Mentora un bērna gaidas no kopējās sadarbības.
Sadarbība ar bērnu namu (RPBJC).
Dalīšanās ar pieredzi mentoru darbā Artis Grīnbers. Pastorālā darba pieredze bērnu namā m. Natālija.
Anketas aizpildīšana.
Tikšanās ar psihologu un sociālo darbinieku – intervija.
Kaspars Jasinkevičs -RPBJC direktors.
Mārīte Šīre – projekta koordinatore, sociālā darbiniece.
Dzintra Bušmane – ģimeņu konsultante, psiholoģe.
10.10.2019.
Ceturtdiena

plkst.18.00-20.30
Iepazīstināšana ar pamatprasmēm emocionāli traumētu bērnu kompetentai aprūpei un sniegta traumu veidu definīcija.
Ievads un „Ko es šeit iegūšu”?
Vidējais aplis
Bērna stāsts par agrīnu atstāšanu novārtā un traumatiskiem notikumiem
Kā tiek piedzīvota trauma
Trauma un smadzenes
Ļuba Vasečko
Oļesja Danfelde (Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem un Atbalsta centrs TILTS)

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ