Dienas centra pakalpojumi

Individuālas dažādu speciālistu konsultācijas:

Grupu nodarbības: