“Senioru klubiņš”

Līdz ar vecumu mainās cilvēka spējas adaptēties sabiedrībā, saglabāt un attīstīt kognitīvās spējas. Bieži vecie cilvēki ir pārdzīvojuši tuvu cilvēku zaudējumu, jūtas vientuļi. Ilgstoša vientulība, sociālo kontaktu trūkums pastiprina depresijas iespēju. Tāpēc pensijas vecumā daudziem cilvēkam ir nepieciešams atbalsts socializācijas procesā.    

‘’Senioru klubiņā’’ notiek regulāras tikšanās, kuru laikā ir iespējams noklausīties izglītojošas lekcijas un piedalīties diskusijās par senioriem aktuālām tēmām (, veselīgs dzīvesveids, slimību profilakse, emocionālā labklājība, vides aizsardzība, Latvijas daba u.c.), organizētas dzejas pēcpusdienas, filmu skatīšanās, tikšanās ar garīdzniekiem un māksliniekiem u.c. aktivitātes.  Pēc pasākuma notiek sarunas pie tējas tases. Senioriem dienas centrā ir iespējas apgūt arī datorprasmes, angļu, vācu un poļu valodu, dejot, dziedāt, piedalīties rokdarbu pulciņā.

Reizi mēnesī tiek organizēts kopīgs muzeja, izstādes vai kāda vēsturiska objekta  apmeklējums, kā arī  pieredzes apmaiņas un sadraudzības ietvaros izbraukums uz citiem dienas centriem.

‘’Senioru klubiņš’’ tiekas katru otrdienu plkst.13.00

Seko aktuālajiem ‘’Senioru klubiņa’’ pasākumiem ikmēneša dienas centra aktivitāšu plānā!