5

Krāsu terapijas nodarbības organizētas ar mērķi izzināt krāsu pasauli un izprast krāsu ietekmi un lomu mūsu dzīvē, lai izmantotu krāsas savas dzīves labklājības vairošanai. Nodarbību laikā notiek diskusija par katras konkrētās krāsas ietekmes dažādiem līmeņiem – psihofizioloģisko, kognitīvo, emocionālo un izjusta krāsas ietekme, veicot dažādus radošus vingrinājumus.   

Krāsu terapijas nodarbības dienas centrā vada sociālā darbiniece Inga Lukašinska

Nodarbības notiek 2xmēnesī otrdienās. Vairāk informācijas skatīt Dienas centra aktivitāšu plānā.

Līdz ar vecumu mainās cilvēka spējas adaptēties sabiedrībā, saglabāt un attīstīt kognitīvās spējas. Bieži vecie cilvēki ir pārdzīvojuši tuvu cilvēku zaudējumu, jūtas vientuļi. Ilgstoša vientulība, sociālo kontaktu trūkums pastiprina depresijas iespēju. Tāpēc pensijas vecumā daudziem cilvēkam ir nepieciešams atbalsts socializācijas procesā.    

‘’Senioru klubiņā’’ notiek regulāras tikšanās, kuru laikā ir iespējams noklausīties izglītojošas lekcijas un piedalīties diskusijās par senioriem aktuālām tēmām (, veselīgs dzīvesveids, slimību profilakse, emocionālā labklājība, vides aizsardzība, Latvijas daba u.c.), organizētas dzejas pēcpusdienas, filmu skatīšanās, tikšanās ar garīdzniekiem un māksliniekiem u.c. aktivitātes.  Pēc pasākuma notiek sarunas pie tējas tases. Senioriem dienas centrā ir iespējas apgūt arī datorprasmes, angļu, vācu un poļu valodu, dejot, dziedāt, piedalīties rokdarbu pulciņā.

Reizi mēnesī tiek organizēts kopīgs muzeja, izstādes vai kāda vēsturiska objekta  apmeklējums, kā arī  pieredzes apmaiņas un sadraudzības ietvaros izbraukums uz citiem dienas centriem.

‘’Senioru klubiņš’’ tiekas katru otrdienu plkst.13.00

Seko aktuālajiem ‘’Senioru klubiņa’’ pasākumiem ikmēneša dienas centra aktivitāšu plānā!

facebook1

t1

                   Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

              Reģistrācijas nr.: 40008172864
              Juridiskā adrese: Klostera iela 5, Rīga, LV-1050
               Konta Nr.: LV28HABA0551038657602
               Banka: AS "Swedbank"
               Bankas kods: HABALV22

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ