Komanda

Vadītāja Inese Švekle  

Vecākā  sociālā darbiniece Inga Lukašinska

Soc.darbiniece Inguna Barinova

Psiholoģe Dzintra Bušmane

Pastorālais konsultants diakons Dainis Stikuts

Vecmāte, dūla Baiba Stikute

Sociālā pedagoģe Vineta Preisa

Ārstnieciskās vingrošanas vadītāja Rudīte Skroderēna

Senioru deju horeogrāfe Antra Zūkere

Angļu valodas pasniedzēja Anna Medne

Poļu val. pasniedzēja Weronika Pelcis

Vācu valodas pasniedzēja Grēta

IT specialists Artūrs Čukmasovs

Dejas meditācijas un kontemplācijas vadītāja Diāna Cērmane

Dziedāšanas pasniedzēja Bernadetta

Sakrālo lietu muzeja projekta vadītāja Agnese Marianna Miķelsone

Sabiedrisko attiecību specialiste Agnese Geduševa

Juristi: Linards Šveklis, Ilga Geka, Antra Fomina

Finansu vadības un grāmatvedības specialiste Iveta Lāce

Onkoloģijas pacientu atbalsta brīvprātīgo kustības projekta koordinātore Saiva Luste