Īstenotie projekti

Projekta nosaukumsFinansētājsĪstenošanas periodsGalvenās aktivitātes un rezultāti
(finansējuma avots un līgumslēdzēja institūcija)
Projekts ”Personu ar īpašām vajadzībām integrācijas pasākumi”Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējums10.2014-12.2014Projekta ietvaros notika brīvprātīgo apmācības – tika apmācīti 24 brīvprātīgie darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti, divi integratīvie pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti, viņu ģimeņu locekļiem, senioriem, asistentiem un brīvprātīgajiem, kā arī sniegtas konsultācijas cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem.
Sociālās uzņēmējdarbības projekts ”Katrs pats savas  laimes kalējs”ASV vēstniecības līdzfinansējums02.2015-06.2015Projekta mērķa grupa bija personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu, ilgstošie bezdarbnieki un cilvēki ar invaliditāti.  Projektā realizēto aktivitāšu rezultātā,   grūtībās nonākušie cilvēki apguva   jaunas darba un biznesa attīstīšanas prasmes, kā arī smēlās ticību saviem spēkiem.
2016.31.12.
Projekts “Ģimeņu atbalsta programmas”Vācu labdarības fonda Renovabis līdzfinansējums2016.07. -2017.07.Projekta rezultātā tika atbalstītas ģimenes, stiprināta ģimenes vērtība, kā arī netieši ģimenes tika motivētas bērnu radīšanai, kas iespējams varētu uzlabot demogrāfisko situāciju valstī.
 Projekts “Onkoloģijas pacientu atbalsts Rīgā”Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējums2017. 08. -2017.12.Projekta ietvaros tiek izveidota brīvprātīgo kustība Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centrā. Uzrunāta sabiedrība iesaistīties brīvprātīgo darbā, apmācīti, koordinēti brīvprātīgie. Kustība plānota ilgtermiņā, palielinot brīvprātīgo skaitu un attīstot to arī citos stacionāros.

facebook1

t1

Svētās Ģimenes Māja © 2018

Service from ChukmasoffⒸ